TRUYỆN CƯỜI

  TRUYỆN MỚI

  MỘT LỜI TRÁCH YÊU
  THẾ THÌ QUÊN EM LUÔN ĐI!
  Ơ! KHÔNG…
  VỤNG CHÈO KHÉO CHỐNG
  ANH ĐIÊN À?
  BIẾT ĐÂU
  ANH… CHÂN EM BỊ CHAI RỒI
  CHƯA ĐẦY NỬA NĂM SAU NÀNG TRỞ THÀNH VỢ TÔI
  Uống rượu bằng chén con mà chết hóc
  Đâu mất cái mũi rồi